Uvodna stran
Organizatorji
Program
Prenos dogodka  
Lokacija
Sporočila za javnost
Obveščajte me
Kontakti

Pogled nazaj:
  DSI 2003
  DSI 2004

Slovensko društvo InformatikaO straneh

Slovensko društvo INFORMATIKA
vabi k udeležbi na posvetovanju
Dnevi slovenske informatike 2005
Informatika kot temelj povezovanja
Portorož, 13.–15. aprila 2005

Letos bodo dnevi slovenske informatike prvi, odkar je Slovenija članica Evropske unije. S tem se posvetovanju, Slovenskemu društvu INFORMATIKA in Sloveniji odpirajo nove možnosti. Če smo na posvetovanjih preteklih let ugotavljali, da je srečanje informatikov, uporabnikov in raziskovalcev pomembno za izmenjavo izkušenj in spoznanj, lahko v novem okolju, ki podpira pretok znanja, kapitala, dela in blaga, najdemo priložnosti, da pokažemo, kdo smo in kaj znamo. Naša realnost je, da kot majhna država na nobenem področju materialne proizvodnje ne moremo igrati evropsko, kaj šele svetovno pomembne vloge. Izjema je znanje, ki je najpomembnejši pogoj za informacijsko družbo prihodnosti in kjer sta velikost države in številčnost prebivalstva relativno manj pomembna. Da smo se postavili ob bok razvitim državam Evrope, nam dokazujejo mednarodna priznanja za dosežke na področju informatike tako na poslovnem področju, v upravi in v znanosti.

Posvetovanje Dnevi slovenske informatike 2005 bo zasledovalo dosedanje programske usmeritve kot najbolj pomembno neodvisno delovno srečanje informatikov in uporabnikov, ki se odlikuje tudi z najdaljšo tradicijo. Ob sodelovanju vseh, ki imajo interes in željo, nameravamo prikazati dosežke slovenske informatike. Ohranili bomo vse dele programa, ki so se izkazali zanimivi za udeležence posvetovanja in za predavatelje, posebej pa bomo upoštevali možnosti – strokovne in poslovne, ki jih omogoča in pospešuje novo okolje EU. Posvetovanje bomo popestrili z vabljenimi predavanji strokovnjakov iz tujine, posebej še tistih slovenskega rodu, s katerimi bi radi obdržali stike. Če smo za pretekla posvetovanja ugotavljali, da so imela pomembno strokovno in kulturno poslanstvo, velja to za prihodnja še toliko bolj. Prepričani smo, da bodo vsi sklopi DSI 2005 – strokovni del, delavnice, okrogle mize, poslovni del in ne nazadnje tudi družabni dogodki – za vse udeležence zanimivi vsaj toliko kot doslej.

Pričujoča informacija je najava posvetovanja Dnevi slovenske informatike 2005 in obenem vabilo k sodelovanju bodisi z avtorskimi prispevki, ki podajajo izkušnje in spoznanja, bodisi kot udeleženec, ki želi dobiti pregled nad stanjem in možnostmi informacijskih tehnologij, pa tudi kot pokrovitelj, ki želi videti nove obraze ter postati in ostati viden v prihodnje.

Torej – na svidenje v Portorožu!

Niko Schlamberger,
predsednik Slovenskega društva INFORMATIKA

Velika pokrovitelja
Pokrovitelji

Posvetovanje so omogočili tudiPokrovitelj opreme


Medijska pokrovitelja