Uvodna stran
Organizatorji
* Programski svet
* Programski odbor
* Organizacijski odbor
* Uredniški odbor
Program
Prenos dogodka  
Lokacija
Sporočila za javnost
Obveščajte me
Kontakti

Pogled nazaj:
  DSI 2003
  DSI 2004

Slovensko društvo InformatikaO straneh

Organizatorji

Slovensko društvo INFORMATIKA
Slovensko društvo INFORMATIKA je nepridobitno združenje strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih informatike in informacijske tehnologije v podjetjih, na univerzah in v javni upravi. Ustanovljeno je bilo leta 1972 kmalu po kongresu Mednarodne zveze za obdelavo podatkov (International Federation for Information Processing, IFIP), ki je bil istega leta v Ljubljani. Danes ima okoli 300 članov in izdaja strokovno revijo Uporabna informatika ter znanstveno revijo Informatica.
Poleg tega društvo prireja strokovna srečanja, od katerih so tradicionalni strokovni dogodek leta posvetovanje Dnevi slovenske informatike.


IPMIT d.o.o. že od svojih začetkov v letu 1998 kot multidisciplinarna in interdisciplinarna svetovalna organizacija opravlja na področju informatike in managementa predvsem naslednje dejavnosti: svetovanje, temeljne, aplikativne in razvojne raziskave, usposabljanje in izobraževanje. Deluje tudi kot raziskovalna organizacija in se povezuje z raziskovalnimi organizacijami na področju svojega dela doma in v tujini. Po vsebini IPMIT d.o.o. deluje na naslednjih področjih managementa in informatike: strateško svetovanje (strateško planiranje/organizacijski razvoj), operativno upravljanje (prenova poslovnih procesov, management obvladovanja sprememb, upravljanje odnosov s strankami in dobavitelji, upravljanje nabavnih procesov, management obvladovanja kakovosti, projektni management) in IT svetovanje (svetovanje pri informatizaciji poslovanja, svetovanje na področju sistemske integracije). Svojim partnerjem zagotavlja pogoje za uspešno in učinkovito poslovanje. Glavni vodili IPMIT d.o.o. sta kakovost in hitrost storitve.


Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) je eno mlajših združenj med 26 panožnimi združenji, ki delujejo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Njegovi začetki segajo v leto 1994, ko so podjetja, ki so se ukvarjala s to dejavnostjo, ustanovila interesno sekcijo znotraj ZKIRIP, skupnega združenja za svetovanje, inženiring in informatiko. Leta 2000 je končno preraslo v samostojno združenje ZRI - Združenje za računalništvo in informatiko. Ker pa je področje telekomunikacij in informatike postalo tako prepleteno, so se maja 2001 pridružila tudi telekomunikacijska podjetja in združenje je dobilo novo ime - Združenje za informatiko in telekomunikacijo.


INFOS d.o.o., Ljubljana je podjetje za sejemske, promocijske in izobraževalne prireditve. Podjetje je z ustanovitvijo leta 1992 začelo organizirati, izvajati in razvijati več sejemsko-izobraževalnih prireditev, ki tradicionalno potekajo vsako leto in so postale odmevna in pomembna sestavina poslovnega, izobraževalnega in promocijskega dogajanja v Sloveniji na različnih področjih.
Podjetje je v letih obstoja razvilo kar lepo število strateških partnerstev in uspešno sodeluje z drugimi subjekti, zainteresiranimi za poslovno sodelovanje na konkretnih sejemskih in promocijskih projektih (Cankarjev dom, Gospodarsko razstavišče in Messe Munchen).
V zadnjem času so razširili svojo dejavnost tudi na druga področja, kjer obstaja zanimanje za ustrezno prireditveno promocijo: področje financ, vinarstva in kulinarike, športa in drugo.
Pri vseh projektih uresničuje nove, najbolj sveže in dinamične promocijske zamisli, ki so v današnjem sodobnem tržnem okolju nepogrešljive za uspešno poslovanje.


Velika pokrovitelja
Pokrovitelji

Posvetovanje so omogočili tudiPokrovitelj opreme


Medijska pokrovitelja